Skalmed POZ Kroczyce

Rejestracja online

(w ramach NFZ)

 Punkt

 szczepień

(w ramach NFZ)

 Punkt  

 pobrań  

codziennie od godz. 7.00 - 15.00

 

Telefon:    +48 34 315 20 10

codziennie od godz. 7.00 - 9.00

 

Telefon:

+48 34 315 20 10

Punk pobrań czynny

Badania 
laboratoryjne

Szczepienia  
ochronne

Punkt szczepień czynny 

Wykonujemy następujące szczepienia :

 

- OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY,

- SZCZEPIENIA ZALECANE,

- SZCZEPIENIA POEKSPOZYCYJNE.

 

 

Istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko

(dostępne w ramach NFZ lub prywatnie - opłata wg. cennika):

 

 • Tężcowi,

 • Błonicy,

 • Grypie,

 • Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B,

 • Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu A Lub A+b,

 • Odrze,

 • Śwince,

 • Różyczce,

 • Ospie Wietrznej,

 • Pneumokokom,

 • Meningokokom,

 • Poliomyelitis,

 • Hemophilus Influenzae Typu B,

 • Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu,

 • Hpv ( Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego),

 • Rotawirusom

Pobranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych wykonujemy w gabinecie zabiegowym od wtorku do piątku w godzinach    7:00 - 9:00

 

Bezpłatne badania diagnostyczne dla Pacjentów naszej Przychodni wykonywane są na podstawie zlecenia od lekarzy naszej Przychodni SKALMED.

 

Nie realizujemy bezpłatnie skierowań na badania laboratoryjne z prywatnych gabinetów lekarskich.

 

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie - według aktualnego cennika.

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO” - Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

PAW-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu przy ulicy Zamkowej 1

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@dsi24.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań
na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

REJESTRACJA ONLINE

SZCZEPIMY SIĘ

INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Punkt pobrań

 

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 9:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

tel. 517 532 656 

 

Copyright 2021 webcreativ.pl

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

 

tel. 517 532 656 

 

Kontakt

 

ul. Batalionów Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

Telefony:

+48 34 315 20 10

 

+48 517 532 656 

Skalmed POZ Kroczyce