Skalmed POZ Kroczyce

Kontakt

 

ul. Batalionów Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

Telefony:

+48 34 315 20 10

 

+48 517 532 656 

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

 

tel. 517 532 656 

 

Copyright 2021 webcreativ.pl

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

tel. 517 532 656 

 

Punkt pobrań

 

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 9:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RODO

INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA

SZCZEPIMY SIĘ

REJESTRACJA ONLINE

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO” - Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

PAW-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu przy ulicy Zamkowej 1

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@dsi24.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań
na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

RODO

 

FIZJOTERAPIA

 

      Troska o właściwą kondycję to troska o dobre samopoczucie, zdrowie i jeszcze więcej energii do działania. 

      Doświadczeni lekarze i fizjoterapeuci "SKALMED” specjalizują się zarówno w profilaktyce zdrowotnej, jak i w diagnozie oraz leczeniu schorzeń narządu ruchu. Starannie opiekują się pacjentami na każdym etapie rehabilitacji – dobierają indywidualnie ćwiczenia i zabiegi oraz weryfikują na bieżąco prowadzoną terapię. Stosują sprawdzone metody terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

 

Zakład Fizjoterapii w przychodni "SKALMED” realizuje szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia bezpłatnie na podstawie skierowań lekarzy z zakładów opieki zdrowotnej mających podpisane uowy z NFZ oraz odpłatnie według aktualnego cennika.
 

Rejestracja online

Skalmed POZ Kroczyce

FIZYKOTERAPIA

 • Leczenie promieniami UV

 • Leczenie promieniami podczerwieni

 • Laseroterapia

 • Elektroterapia; leczenie przeciwbólowe - TENS, TRABERT, HV

 • Elektrostymulacja - stymulacja ścięgien, mięśni

 • Galwanizacja

 • Tonoliza

 • Diadynamik, interdynamik

 • Prądy interferencyjne

 • Pole magnetyczne

 • Ultradźwięki

 • Fonoforeza

 • Jonoforeza

 

KRIOTERAPIA ( leczenie zimnem )

 • Krioterapia miejscowa parami azotu

KINEZYTERAPIA

 • Ćwiczenia równoważne

 • Ćwiczenia lecznicze indywidualne

 • Ćwiczenia czynne

 • Ćwiczenia czynne z oporem

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 • Ćwiczenia bierne

 • Ćwiczenia redresyjne

 • Ćwiczenia izometryczne

 • Ćwiczenia samowspomagane

 • Nauka chodu

 • Pionizacja

 • Rehabilitacja metodami specjalnymi

 

HYDROTERAPIA

 • kąpiel wirowa kończyn górnych

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych

WYKONYWANE ZABIEGI: