WYKONYWANE ZABIEGI:

KINEZYTERAPIA

 • Ćwiczenia równoważne

 • Ćwiczenia lecznicze indywidualne

 • Ćwiczenia czynne

 • Ćwiczenia czynne z oporem

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu

 • Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem

 • Ćwiczenia bierne

 • Ćwiczenia redresyjne

 • Ćwiczenia izometryczne

 • Ćwiczenia samowspomagane

 • Nauka chodu

 • Pionizacja

 • Rehabilitacja metodami specjalnymi

 

HYDROTERAPIA

 • kąpiel wirowa kończyn górnych

 • kąpiel wirowa kończyn dolnych

FIZYKOTERAPIA

 • Leczenie promieniami UV

 • Leczenie promieniami podczerwieni

 • Laseroterapia

 • Elektroterapia; leczenie przeciwbólowe - TENS, TRABERT, HV

 • Elektrostymulacja - stymulacja ścięgien, mięśni

 • Galwanizacja

 • Tonoliza

 • Diadynamik, interdynamik

 • Prądy interferencyjne

 • Pole magnetyczne

 • Ultradźwięki

 • Fonoforeza

 • Jonoforeza

 

KRIOTERAPIA ( leczenie zimnem )

 • Krioterapia miejscowa parami azotu

Skalmed POZ Kroczyce

Rejestracja online

      Troska o właściwą kondycję to troska o dobre samopoczucie, zdrowie i jeszcze więcej energii do działania. 

      Doświadczeni lekarze i fizjoterapeuci "SKALMED” specjalizują się zarówno w profilaktyce zdrowotnej, jak i w diagnozie oraz leczeniu schorzeń narządu ruchu. Starannie opiekują się pacjentami na każdym etapie rehabilitacji – dobierają indywidualnie ćwiczenia i zabiegi oraz weryfikują na bieżąco prowadzoną terapię. Stosują sprawdzone metody terapeutyczne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

 

Zakład Fizjoterapii w przychodni "SKALMED” realizuje szeroki zakres zabiegów rehabilitacyjnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia bezpłatnie na podstawie skierowań lekarzy z zakładów opieki zdrowotnej mających podpisane uowy z NFZ oraz odpłatnie według aktualnego cennika.
 

 

FIZJOTERAPIA

 

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO” - Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

PAW-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu przy ulicy Zamkowej 1

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@dsi24.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań
na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

REJESTRACJA ONLINE

SZCZEPIMY SIĘ

INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Punkt pobrań

 

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 9:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

tel. 517 532 656 

 

Copyright 2021 webcreativ.pl

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

 

tel. 517 532 656 

 

Kontakt

 

ul. Batalionów Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

Telefony:

+48 34 315 20 10

 

+48 517 532 656 

Skalmed POZ Kroczyce