• Porady lekarskie dla dorosłych i dzieci

  • Pielęgniarstwo środowiskowo - rodzinne

  • Położnictwo środowiskowo - rodzinne

  • Szczepienia ochronne

  • Medycyna szkolna

(w ramach NFZ)

(w ramach NFZ)

lek. Anna Bogdał, lekarz internista,

lek. Piotr Dziura,  lekarz internista,

lek. Edyta Kusaj, lekarz internista, 

lek. Magdalena Kusajlekarz internista,

dr n. med.  Bożena Mrugała-Przybyła

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

 

lek. Adam Krawiec

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Poradnia Kardiologiczna

lek. Halina Moszczowska-Kamińska - specjalista rehabilitacji medycznej, specjalisto ortopedii i traumatologi 

lek. Tomasz Duda - specjalista ortopedii i traumatologi 

Poradnia Rehabilitacyjna

lek. Wojciech Bogdał, ortopeda, traumatolog

 

lek. Tomasz Duda, specjalista ortopedii i traumatologii

Poradnia Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej

lek. Marek Czajkowski - specjalista chirurgii ogólnej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

lek. Joanna Ochocka-Bogdał - w trakcie specjalizacji z  ginekologii i położnictwa

Poradnia POZ dla dorosłych

Poradnia POZ dla dzieci

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia Okulistyczna

lek. Bożena Cholewka Machura - specjalista okulistka

dr n. med. Gabriela Bogdał

specjalista chorób dzieci, spec. neonatologii

 Poradnia

POZ 

Skalmed POZ Kroczyce

Rejestracja online

RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO” - Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

PAW-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu przy ulicy Zamkowej 1

 

  1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@dsi24.com.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań
na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

REJESTRACJA ONLINE

SZCZEPIMY SIĘ

INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA

RODO

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Punkt pobrań

 

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 9:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

tel. 517 532 656 

 

Copyright 2021 webcreativ.pl

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

 

tel. 517 532 656 

 

Kontakt

 

ul. Batalionów Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

Telefony:

+48 34 315 20 10

 

+48 517 532 656 

Skalmed POZ Kroczyce