Skalmed POZ Kroczyce

Kontakt

 

ul. Batalionów Chłopskich 33

42-425 Kroczyce

 

Telefony:

+48 34 315 20 10

 

+48 517 532 656 

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

 

tel. 517 532 656 

 

Copyright 2021 webcreativ.pl

Przychodnia

 

Poniedziałek - Piątek

8:00 - 18:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

tel. 34 315 20 10

tel. 517 532 656 

 

Punkt pobrań

 

Poniedziałek - Piątek

7:00 - 9:00

 

Sobota i niedziela

Nieczynne

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

RODO

INDYWIDUALNE KONTO PACJENTA

SZCZEPIMY SIĘ

REJESTRACJA ONLINE

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej jako „RODO” - Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

PAW-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Koniecpolu przy ulicy Zamkowej 1

 

 1. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@dsi24.com.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z:

wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań
na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy,

wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych może być obligatoryjne na mocy przepisu prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

RODO

Pobranie materiału biologicznego do badań laboratoryjnych wykonujemy w gabinecie zabiegowym od wtorku do piątku w godzinach    7:00 - 9:00

 

Bezpłatne badania diagnostyczne dla Pacjentów naszej Przychodni wykonywane są na podstawie zlecenia od lekarzy naszej Przychodni SKALMED.

 

Nie realizujemy bezpłatnie skierowań na badania laboratoryjne z prywatnych gabinetów lekarskich.

 

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnie - według aktualnego cennika.

Wykonujemy następujące szczepienia :

 

- OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY,

- SZCZEPIENIA ZALECANE,

- SZCZEPIENIA POEKSPOZYCYJNE.

 

 

Istnieje możliwość zaszczepienia się przeciwko

(dostępne w ramach NFZ lub prywatnie - opłata wg. cennika):

 

 • Tężcowi,

 • Błonicy,

 • Grypie,

 • Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu B,

 • Wirusowemu Zapaleniu Wątroby Typu A Lub A+b,

 • Odrze,

 • Śwince,

 • Różyczce,

 • Ospie Wietrznej,

 • Pneumokokom,

 • Meningokokom,

 • Poliomyelitis,

 • Hemophilus Influenzae Typu B,

 • Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu,

 • Hpv ( Wirusowi Brodawczaka Ludzkiego),

 • Rotawirusom

Punkt szczepień czynny 

Szczepienia  
ochronne

Badania 
laboratoryjne

Punk pobrań czynny

codziennie od godz. 7.00 - 9.00

 

Telefon:

+48 34 315 20 10

codziennie od godz. 7.00 - 15.00

 

Telefon:    +48 34 315 20 10

 Punkt  

 pobrań  

(w ramach NFZ)

 Punkt

 szczepień

(w ramach NFZ)

Rejestracja online

Skalmed POZ Kroczyce